• Aby dowiedzieć się więcej wybierz - Aktualności
     • Informacja

     •                                                                    Dyrektorzy Szkół

                                                                                                   Nauczyciele Wychowania Fizycznego

       

       

       

      Bialski Szkolny Zwiazek Sportowy w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego, każda szkoła biorąca udział w rozgrywkach szkolnych, winna wpłacić składkę członkowską w wysokości 150 zł do Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego ( numer konta 42 8025 0007 0027 5017 2000 0010).

      Z tych wpłat opłacamy również ubezpieczenie uczestników, opiekunów, sędziów organizatorów wszystkich zawodów organizowanych przez BSZS. Każdy zespół startujący w zawodach musi okazać się wpłatą wpisowego do BSZS. Bez wpłat i okazania dowodu wpłaty szkoła nie ma prawa startu w zawodach. Na dowodzie wpłaty winno być wyraźnie zapisane, za którą jednostkę pedagogiczną jest dana wpłata.

      UWAGA !!!

      Nieopłacona składka członkowska wyklucza szkołę z rywalizacji współzawodnictwa sportowego szkół na rok szkolny 2018/2019. Jeżeli szkoła nie bierze udziału w rozgrywkach szkolnych, prosimy o przesłanie pisemnej rezygnacji.

      BSZS w razie potrzeby wystawia rachunek za dokonaną wpłatę ( prosimy o kontakt telefoniczny 81 343 32 53 w godz. 12.00- 15.00)

       

      UWAGA!!!!

      Dotyczy biegów w Sworach w dniu 03.04.2018r.

      W tym dniu rozgrywamy tylko i wyłącznie biegi sztafetowe, qnie ma biegów indywidualnych.

       

      Ze sportowym pozdrowieniem

      Stanisław Polaczuk

       

     • UWAGA!

     • Zmienił się adres Systemu Rejestracji Szkół.

      Aktualny adres to - https://srs.szs.pl

       

     • Obowiązek informacyjny

     • Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) Informacja dla uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli i pracowników 1. Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Warszawie 03-134 ul. Ciołkosza 1/29, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Adam Jarosz, adres e-mail: ajarosz@fundacjaszkolnatzn.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Związku oraz wszelkich innych czynności pozwalających spełnić obowiązek wynikających z przepisów prawa. 4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 8. Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 10. Gdy uzna Pan/Pani, iż Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne. 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

   • liczba odwiedzin: 24737
   • Administrator strony:  malegro@op.pl (Marek Czech - Rossosz). Wszelkie prawa zastrzeżone. 

   • Poniedziałek 24.09.2018