• WAKACYJNE TURNIEJE

     • WAKACYJNE TURNIEJE ORGANIZOWANE NA „ORLIKU”

      PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

      W BIAŁEJ PODLAKSIEJ

       

      • 14.07.2018 r. /sobota/ - TURNIEJ DRUŻYN 6-CIOOSOBOWYCH W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W KATEGORII DO LAT 15

      • 29.07.2018 r. /niedziela/ - OTWARTY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO BIALSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

      • 01.09.2018 r. /sobota/ - TURNIEJ KOSZYKÓWKI 3X3 O PUCHAR PREZESA BSK „KADET” W KATEGORI:

      - DO LAT 15

      - OPEN

       

      Wszystkie zawody będą rozgrywane od godziny 10:00. Zapisy na zawody odbywają się od 9:00 do 9:30.

                                                   

                                                                                 ZAPRASZAMY

     • Obowiązek informacyjny

     • Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) Informacja dla uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli i pracowników 1. Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Warszawie 03-134 ul. Ciołkosza 1/29, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Adam Jarosz, adres e-mail: ajarosz@fundacjaszkolnatzn.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Związku oraz wszelkich innych czynności pozwalających spełnić obowiązek wynikających z przepisów prawa. 4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 8. Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 10. Gdy uzna Pan/Pani, iż Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne. 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

   • liczba odwiedzin: 16848
   • Administrator strony:  malegro@op.pl (Marek Czech - Rossosz). Wszelkie prawa zastrzeżone. 

   • Poniedziałek 16.07.2018